เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-08-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)