เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)
รายละเอียดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4) ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-08-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)