เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
1. Enalapril maleate 5 mg tablet จำนวน 3,300,000 เม็ด
2. Fosfomycin 2 g powder for solution for injection จำนวน 4,500 vial
3. Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน 1,400,000 เม็ด
ตามเอกสารที่แนบมานี้
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-08-22
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-08-29