รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดะเยา

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดะเยา
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-08-23
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-09-16