ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD น้ำยาช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD น้ำยาช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-09-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)