รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยายบาล) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยายบาล) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยายบาล) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-09-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-09-30