ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักกายภาพบำบัด รพ.พะเยา

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักกายภาพบำบัด รพ.พะเยา
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักกายภาพบำบัด รพ.พะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-10-04
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-10-19