ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
1. Insulin glargine 100 iu/1 ml solution for injection, 3 ml prefilled pen จำนวน 6,000 หลอด
2. Pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet จำนวน 96,000 เม็ด
3. Donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet จำนวน 22,400 เม็ด
4. Sodium chloride 900 mg/100 ml solution for infusion, 1 L bag จำนวน 70,000 ถุง
5. Linagliptin 5 mg film-coated tablet จำนวน 60,000 เม็ด
6. Carvedilol 12.5 mg tablet จำนวน 440,000 เม็ด
7. Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg film-coated tablet จำนวน 108,000 เม็ด
8. Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet จำนวน 63,000 เม็ด
9. Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 78,000 เม็ด
10. Sodium chloride 900 mg/100 ml solution for injection/infusion, 100 ml bag จำนวน 120,000 ถุง
11. Gliclazide 60 mg modified-release tablet จำนวน 114,000 เม็ด
12. Dextrose 5 g/100 ml + Sodium chloride 450 mg/100 ml solution for infusion, 1 L bag จำนวน 25,000 ถุง
13. Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 100,800 เม็ด
14. Budesonide 160 mcg/1 dose + Formoteral fumarate dehydrate 4.5 mcg/1 dose inhalation powder, 120 dose จำนวน 1,900 อัน
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)