เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนค่าซ่อมแซม และ แผนค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-10-17
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)