ประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา

หัวเรื่องประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา
รายละเอียดประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลภูกามยาว
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-10-17
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-10-30