ประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา

หัวเรื่องประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-11-08