รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ EMS เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ EMS เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ EMS เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-11-22