ประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา

หัวเรื่องประกาศโรงพยาบาลภูกามยาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-11-13