รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-11-29