โรงพยาบาลพะเยาเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562

หัวเรื่องโรงพยาบาลพะเยาเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยาเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-22
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-11-29