ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

หัวเรื่องประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียดประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-28
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-12-05