ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หัวเรื่องประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนจัดซื้อเงินบำรุง)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-12-02
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)