เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก จำนวน 250 ชิ้น โดยเฉพาะเจาะจง

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก จำนวน 250 ชิ้น โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก จำนวน 250 ชิ้น โดยเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-12-02
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)