รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

หัวเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
รายละเอียดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-01-14
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-01-31