รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-01-15
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-01-30