ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

หัวเรื่องประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
รายละเอียดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-01-31
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-02-29