ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 250,000 ลูกบาศก์เมตร

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 250,000 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 250,000 ลูกบาศก์เมตร
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-02-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)