ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ สารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) จำนวน 1,300 หลอด

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ สารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) จำนวน 1,300 หลอด
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ สารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) จำนวน 1,300 หลอด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-02-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)