เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง

หัวเรื่องเผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง
รายละเอียดเผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดอื่น ๆ
ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ทาง E-mail Address : phh5601@health.moph.go.th
2. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพะเยา เลขที่ 269 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-02-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-02-14