ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2562

หัวเรื่องประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-02-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-02-25