เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-01-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)