รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-02-24
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-03-20