เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการป้องกันการรับสินบน (รอบ 6 เดือน)

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการป้องกันการรับสินบน (รอบ 6 เดือน)
รายละเอียดเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการป้องกันการรับสินบน (รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)