ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-19
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-03-31