ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว

หัวเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว
รายละเอียดประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-24
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-04-08