ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา จำนวน 500 ตัว

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา จำนวน 500 ตัว
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา จำนวน 500 ตัว
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-04-08