ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับนแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood

หัวเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับนแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood
รายละเอียดประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับนแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-04-09