เลื่อนการรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานเปล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือไข้ เพื่อลดความแออัดออกไปก่อน

หัวเรื่องเลื่อนการรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานเปล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือไข้ เพื่อลดความแออัดออกไปก่อน
รายละเอียดเลื่อนการรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานเปล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือไข้ เพื่อลดความแออัดออกไปก่อน
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-30
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-05-09