เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-05-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)