ประกาศประกวดราคาการจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรม 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาการจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรม 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาการจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรม 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-05-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-06-04