ประกาศปรับราคาค่าบริการทันตกรรม เริ่มใช้วันที่ 1 มิ.ย.63 อัตราตามกระทรวงสาธารณสุช

หัวเรื่องประกาศปรับราคาค่าบริการทันตกรรม เริ่มใช้วันที่ 1 มิ.ย.63 อัตราตามกระทรวงสาธารณสุช
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-05-26
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)