เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-05-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)