เผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)

หัวเรื่องเผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
รายละเอียดเผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-06-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)