ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-06-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)