ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรมอาคาร 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรมอาคาร 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรมอาคาร 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-06-15
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-06-24