เอกสารหลักฐานที่ข้าราชการต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว (29 มิถุนายน 2563) กรณีการบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ

หัวเรื่องเอกสารหลักฐานที่ข้าราชการต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว (29 มิถุนายน 2563) กรณีการบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ข้าราชการต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว (29 มิถุนายน 2563) กรณีการบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-06-24
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-06-30