รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการพิเศษ

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการพิเศษ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-07-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-07-15