รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-07-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-08-31