ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง)

หัวเรื่องประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-07-24
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)