เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ ชุดเครื่องผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1

หัวเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ ชุดเครื่องผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1
รายละเอียดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ ชุดเครื่องผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-07-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)