ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-14
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)