ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น7 รพ.พะเยา สอบข้อเขียนความรูู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อทราบแล้วตอบกลับด้วยข้อคว

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น7 รพ.พะเยา สอบข้อเขียนความรูู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อทราบแล้วตอบกลับด้วยข้อคว
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น7 รพ.พะเยา สอบข้อเขียนความรูู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อทราบแล้วตอบกลับด้วยข้อความว่า รับทราบ มาที่เบอร์ 0864310794 ด้วยคะ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-08-31