รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-26
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-09-11