รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป (พนักงานประจำตึก)

หัวเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป (พนักงานประจำตึก)
รายละเอียดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป (พนักงานประจำตึก)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-26
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-09-11