ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าฟัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าฟัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)